- en tjänst från IQMTEL

Den sanna bilden av mobil­operatörernas täckning

Med hjälp av vanliga mobiltelefoner skapar vi unika täckningskartor med faktiska uppmätta värden.

2G och 3G stängs av

Sveriges största teleoperatörer har inlett nedstängningar av 3G-näten, och samtliga kommunicerar att 2G-näten kommer att ha stängts ned till utgången av 2025.
Detta innebär att teknisk utrustning som inte stöder 4G och 5G kommer sluta att fungera, och att alla röstsamtal, inklusive nödsamtal, inte längre kommer kunna genomföras på 2G och 3G.
Det finns även risk för sämre täckning där det tidigare varit bra.
Därför är det extremt viktigt att undersöka hur 4G-täckningen ser ut när 2G och 3G-näten stängs ner.

Kontakta oss för mer information

Kolla täckning

Täckningskollens kartor finns i två varianter. Den ena är skapad med hjälp av professionella mätningar genomförda med mätsystemet Täckningskollen PRO. Alla våra kunder som gör mätningar kan publicera sina täckningskartor här. Den andra varianten av täckningskarta är skapad med publika mätningar där alla som använder appen Täckningskollen bidrar med mätvärden.

Professionella mätningar

Här hittar du professionella täckningskartor där mätningarna är genomförda med Täckningskollen PRO.
Fyra standardtelefoner med abonnemang från Tre, Telia, Telenor och Tele2 används för samla in täckningsdata på 4G-nätet.
Alla fyra telefoner är av samma modell och märke och stödjer alla frekvensband som används på 4G i Sverige.
Mätningarna sker samtidigt för alla operatörers nät.

Saknar du mätningar från din kommun eller region, be dem kontakta oss.
Välj kommun eller region:

Publika mätningar

Alla som mäter med den publika versionen av Täckningskollen bidrar till att skapa täckningskartor som presenteras här.

SE TÄCKNINGSKARTAN

Så funkar Täckningskollen

Täckningskollen är ett avancerat men lättanvänt verktyg som gör det enkelt att mäta och analysera mobilnätens täckning i två steg.

Vi samlar in täckningsdata via appen med hjälp av till exempel sopbilar

Täckningskollen PRO

Med en licens för Täckningskollen PRO mäter du hur mycket du vill på alla mobilnät med valfritt antal telefoner:
 • Vanliga telefoner gör det enkelt att använda
 • Telefonerna placeras i specialanpassad hållare.
 • Mätningar startar när bilen startar och avsluts när bilen stängs av

Publika mätningar

Ladda ned appen gratis från Google Play och börja mäta!
Ladda ner appen på Google Play Store

Vi presenterar resultatet via intelligenta täckningskartor

Täckningskollen PRO

Med en licens för Täckningskollen PRO så följer du mätningarna i realtid via vår kundportal och kan enkelt analysera geografiska skillnader mellan de olika operatörerna:
 • Vem har bäst täckning för röstsamtal?
 • Hur bra är 4G-täckningen?
 • Hur ser den totala täckningen för alla operatörer ut?
 • Använd resultatet vid upphandling av mobiltelefoni

Publika mätningar

Insamlade värden dyker upp i den publika kartan dagen efter.

Frågor & svar


 • Täckningskollen är ett analysverktyg där vanliga mobiltelefoner används för att samla in täckningsdata till Täckningskollens servrar. Den data som samlas in av Täckningskollens användare kan sedan nyttjas för att jämföra vilken operatör som har bäst täckning i ett visst geografiskt område.
 • IQMTEL är ett bolag inom telekommunikationsbranschen som inriktar sig på att erbjuda lättanvända och kostnadseffektiva verktyg och tjänster för analys av äkta slutanvändarupplevelse av telekommunikationsnät.
 • Du kan mäta med Täckningskollen i hela världen men vi presenterar för närvarande bara insamlad data i Sverige.
 • Täckningskollens styrka är att du på ett enkelt sätt kan jämföra olika operatörers täckning med uppmätta värden. Det vill säga att du kan mäta hur din telefon fungerar i de områden som du är intresserad av. Genom att ladda ner appen Täckningskollen till din Android telefon kan du mäta hur täckningen är för just din operatör du har. På täckningskollens hemsida www.täckningskollen.se kan du se de mätresultat som är gjorda av andra men även dina mätresultat publiceras där. För kommuner, företag och organisationer erbjuder vi ett analysverktyg och en licens som är mycket prisvärt.
 • Pressmeddelanden publiceras på mynewsdesk, information om IQMTEL finner du på IQMTEL hemsida, och dessutom går även nyheter och annan information ut genom sociala medier så som Facebook och Twitter.
 • Täckning är ett begrepp som ibland används för olika saker. Det vi på Täckningskollen menar med täckning är hur bra mottagen signalstyrka som en mobiltelefon mäter. Det vill säga hur bra radiokommunikation som det är mellan nät och mobil.
 • Mobiltelefoni bygger på radiokommunikation mellan mobilen och det nät som används. Har du dålig täckning så kan du ha problem med att samtalet bryts och att ditt mobila bredband går långsamt.
 • Det är flera saker som avgör om du har bra täckning eller inte. Här är exempel på faktorer som påverkar täckningen i ett mobiltelefonnät:
  • Frekvens (ju högre frekvens desto kortare räckvidd)
  • Antennhöjd (sändare och mottagare)
  • Topografi (kuperat, platt)
  • Terrängens beklädnad (träd, buskar, vatten, mosse)
  • Hinder i vägen (hus, berg)
  • Var du befinner dig (ute, inne, i bil)
 • Information om var operatörerna har sina basstationer är inte publik information och därför kan man inte veta exakt var dessa finns. Avsikten med Täckningskollen är inte att kartlägga var master och antenner finns utan att visa vilken täckning som olika operatörer erbjuder i olika områden.
 • När appen Täckningskollen är installerad och aktiverad i mobiltelefonen så mäter den kontinuerligt mottagen signalstyrka från mobilnätets basstationer. Den samlar in de värden som mobilen har mätt tillsammans med en GPS-koordinat och skickar det till våra servrar via mobilt internet. Med denna information kan vi skapa äkta täckningskartor som sedan används vid jämförelse av mobiloperatörernas täckning. Ju fler användare som använder Täckningskollen och samlar in data desto bättre blir resultatet.
 • Nej, det går inte att mäta på alla näten samtidigt. I takt med att man rör sig geografiskt kommer mobilen att byta mellan de olika näten. Vill du till exempel mäta hur bra en viss operatörs 3G-nät är för mobilt internet så bör du låsa mobilen till 3G.
 • Du kan mäta på den operatör som ditt SIM-kort kommer ifrån.
 • För närvarande kan man använda de flesta mobiltelefoner med operativsystemet Android för att samla in data till Täckningskollen.
 • Vi testar kontinuerligt hur väl Täckningskollen fungerar genom att jämföra mätvärden från vanliga telefoner med mätvärden från mättelefoner. Vi testar också appen noga på flera olika telefonmodeller innan vi släpper en ny version på Google Play.
 • De mätvärden som vi samlar in rapporteras av telefonens radiomodul till appen Täckningskollen så värdena är äkta uppmätta värden. En viss operatör kan ha bättre täckning än de värden som din telefon visar. Till exempel om din telefon mäter på 3G så kan samma operatör ha bättre täckning på 2G. Därför är det bra att mäta samma sträcka flera gånger med samma operatör och låsa telefonen på de olika teknikerna (2G, 3G eller 4G).
 • Det finns flera saker som kan påverka resultatet som till exempel en dålig mobil, om du mäter inne men anger att du är ute och så vidare. I takt med att vi får in mycket mätvärden så kommer dock medelvärdesbildning av insamlad data att hjälpa till att förbättra mätnoggrannheten. Hela idén med Täckningskollen bygger på att de som vill kontrollera vilken operatör som är bästa alternativet för dem förstår att man skall vara noga när man mäter för att jämförelsen skall bli bra. Dessutom gör vi även kontinuerligt egna mätningar över hela Sverige för att säkerställa kvaliteten.
 • Det finns ingen fast gräns för hur länge ett mätvärde är giltigt. Om täckningen förbättras över tiden så kommer detta att synas på Täckningskollen.
 • Dina mätningar sparas automatiskt till våra servers när du avslutar mätningen. Under natten bearbetar vi all insamlad data och morgonen efter har vi uppdaterat kartan på denna sida. Dina mätningar har då bidragit till en bättre uppdaterad karta över täckningen i det område du gjort dina mätningar så att man kan få en bra bild över hur täckningen ser ut för olika operatörer.
 • Vi tycker att det är bästa sättet att visa täckning på, eftersom du som användare vet var du geografiskt vill att din telefon och ditt mobila bredband skall fungera för att du skall vara nöjd.
 • Kartan visar de värden på signalstyrka som telefonerna har rapporterat in. Genom att översätta dessa värden till 3 olika färger hjälper vi dig som användare att bilda dig en uppfattning om vilken operatör som erbjuder tillräckligt bra täckning för dig.
 • Färgskalan som används av Täckningskollen är tänkt att ge dig en indikation på hur bra täckningen är i den miljö som du mäter i. Mörkgrön betyder väldigt bra täckning, grön betyder bra täckning, gul betyder OK täckning och röd betyder sämre täckning.
 • Våra servrar tar emot enorma mängder data som varje natt analyseras och bearbetas för att du som användare av Täckningskollen skall kunna analysera så bra data som möjligt.
 • De täckningskartor som operatörerna presenterar är beräknade med hjälp av vågutbredningsmodeller och kartdata och innehåller därmed en viss osäkerhet. För att man som användare skall veta att en viss operatör har täckning där man önskar så måste man analysera uppmätta värden.

Kontakta oss

Iqmtel har under flera år utvecklat tjänster och produkter för att mäta, analysera & visualisera slutanvändarupplevelsen i telekommunikationsnät.

 • Mäta täckning via kommuners sopbilar eller andra fordon
 • Mäta inomhus täckning på verksamhetsplatser
 • Mäta mobilt internet
 • Mäta mobilt röst samtal
 • Mäta mobil tjänster längs med vägar

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig att få koll på ditt företags mobilanvändning?

Har du några frågor?

Det går bra att kontakta oss om du har frågor eller vill ha mer information om Täckningskollen.

Om du är intresserad av någon av IQMTELs övriga tjänster för inomhusmätning eller mätning och analys av hur bra mobilt internet och röstsamtal fungerar så kan du bara skriva din fråga i meddelandefältet.

Kontaktformulär